Stanje pričuve

Početna > Stanje pričuve

Stambeno gospodarstvo d.o.o. Makarska koristi SPI aplikaciju WEB USZ.

Aplikaciji WEB USZ može se pristupiti preko linka "Pristup aplikaciji" ispod teksta, sa korisničkim imenom i lozinkom koju dodijeli Upravitelj (Stambeno gospodarstvo d.o.o. Makarska). Podaci koji se tamo pojavljuju prikaz su podataka koji su evidentirani u SPI sustavu (zgrade, prostori, vlasnici te financijsko stanje), a navedeni podaci se ažuriraju jednom dnevno u noćnim satima za protekli dan.

Aplikacija razlikuje tri uloge ovisno o načinu na koji Upravitelj evidentira matične podatke:

1. Upravitelj – može vidjeti sve zgrade, vlasnike, prostore, zaduženja, uplate i sl.
2. Predstavnik stanara – može vidjeti sve zgrade, vlasnike, prostore, zaduženja, uplate i sl. ali samo za zgrade na kojima je evidentiran kao predstavnik
3. Stanar – može vidjeti samo svoja zaduženja, ali može vidjeti i ukupno stanje sredstava i
poslovanje zgrade u kojoj je evidentiran kao vlasnik prostora.

Napomena: podaci koji se prikazuju odnose se isključivo na tekuću poslovnu godinu.
 

Pristup aplikaciji